CITTRFUŚ

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego w skrócie CITTRFUŚ jest organizacją powstała dla rynkowego wdrażania dorobku naukowo-badawczego Uniwersytetu Śląskiego, organizowania działań komercyjnych oraz wspierania strategicznych inwestycji związanych z ekonomiczno-społecznym rozwojem Uczelni we współpracy z instytucjami samorządowymi, finansowymi, edukacyjnymi, naukowymi i otoczeniem biznesu (regionalnym, krajowym i zagranicznym). Działania Fundacji ukierunkowane zostały na dążenie do lepszego wykorzystania istniejącego potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz innych ośrodków nauki, wyposażenia ich w nowe idee i wspierania wprowadzania tych pomysłów do praktycznego zastosowania w gospodarce krajowej i na eksport. W intencji założycieli Fundacji założono dążenie do wspomagania rozwoju społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego, by służyły rozwojowi regionalnemu.

Realizacje

Sprawdź przykładowe realizacje Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

Usługi

Przejdź na wyższy poziom dzięki szkoleniom organizowanym przez fundajcę.

dowiedz się więcej

Czy to w przerwie na lunch, czy na smaczną przekąskę z przyjaciółmi lub kolegami po pracy – nasz lokal jest odpowiedni na każdą okazję

dowiedz się więcej

Parking czynny od 6:00 do 20:00. Zapoznaj się z regulaminem parkingu.

dowiedz się więcej

Organy Fundacji

prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

Rada Fundacji - przewodniczący

prof. UE dr hab. Zbigniew Widera

Zarząd – prezes zarządu