Aktualno¶ci

Szkolenie logopedyczne
"
Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii- rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdĽwięczna, brak artykulacji głosek [t, d], substytucja wybranych samogłosek ustnych"

13.04.2019 r.

Informacje o szkoleniu

Formularz

Regulamin

Szkolenie logopedyczne "Sygmatyzm wła¶ciwy tj. wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny itd.  – efektywne postępowanie logopedyczne"

25.05.2019 r.

Informacje o szkoleniu

Formularz

Regulamin

Szanowni Państwo,

Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu ¦l±skiego realizuje

projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

www.ptt.katowice.pl


Wyniki turnieju tenisa stołowego o puchar Prezesa CITTRFU¦

organizowanego przez KU AZS Uniwersytetu ¦l±skiego


W zawodach wzięło udział ponad 20 zawodników i zawodniczek z całego ¦l±ska.

Klasyfikacja końcowa w kategorii OPEN kobiet :
1. Zuzanna Majewska, Siemianowice ¦l±skie
2. Georgina Jarosz, Lędziny (Uniwersytet ¦l±ski)
3. Katarzyna Jakubik, Ruda ¦l±ska
4. Aleksandra Cichos, Katowice (Uniwersytet ¦l±ski)

Klasyfikacja końcowa w kategorii OPEN mężczyzn:
1. Marek K±dziela, O¶więcim
2. Sebastian Baran, Mysłowice
3. Adam Kasperski, Chorzów (KU AZS U¦)
4. Jurij Fomin, Mysłowice (KU AZS U¦)


Zawody prowadził trener sekcji tenisa stołowego KU AZS U¦ Mariusz Grzesiczak.
 

Zwycięzcom gratulujemy!

Turniej tenisa stołowego o puchar Prezesa CITTRFU¦

organizowany przez KU AZS Uniwersytetu ¦l±skiego

1. Termin: Zawody odbęd± się w dniu:

− 31.05.2013 (pi±tek)

− Zapisy w dniu zawodów od godz. 9:30 do 10:00.

− Rozpoczęcie turnieju o godz. 10:05.

Miejsce zawodów: Rektorat Uniwersytetu ¦l±skiego, Katowice, ul. Bankowa 12 (sala dolna)

2. Zawody rozegrane zostan± w następuj±cych kategoriach:

a) OPEN kobiet – wpisowe 5 PLN dla uczestników spoza U¦

b) OPEN mężczyzn – wpisowe 5 PLN dla uczestników spoza U¦

3. System rozgrywek zostanie ostatecznie ustalony przez organizatora zawodów w dniu

turnieju i będzie uzależniony od ilo¶ci zgłoszonych zawodników.

4. Nagrody gwarantowane to puchary i gadżety za trzy pierwsze miejsca.


Kontakt: Mariusz Grzesiczak tel. 500 335 056


!!!SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu przeprowadzonego przez Radio Egida

w ramach I Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej "Logopedia w teorii i praktyce"

(Katowice, 20-21.04.2013 r.)

posłuchaj wywiadu
 


W dziale 'fotogaleria' systematycznie zamieszczane będ± także zdjęcia z konferencji.

          13 grudnia 2012 roku w Parku Tradycji w Siemianowicach ¦l±skich
przy ul. Orzeszkowej 12,

w godzinach od 13.00 do 17.00 odbędzie się konferencja pt.:PROCESY KOMUNIKACJI W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

JAKO PODSTAWA WŁA¦CIWEGO KSZTAŁTOWANIA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCHOrganizatorem konferencji jest Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu ¦l±skiego
oraz Siemianowickie Centrum Kultury.

Konferencja kierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

pobierz plakat konferencji>>>

          W dniach 24 paĽdziernika i 21 listopada 2012 roku w Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach ¦l±skich odbyły się konferencje logopedyczne: pierwsza dla lekarzy ,,Mowa dawniej i dzi¶-profilaktyka logopedyczna w praktyce lekarskiej”, druga natomiast kierowana była przede wszystkim do nauczycieli szkół i przedszkoli ,,Dziecko w specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole - refleksja historyczna i problemy współczesno¶ci”. Ich wykładowcami między innymi byli: dr Iwona Michalak-Widera, mgr Łucja Skrzypiec, dr Katarzyna Węsierska oraz dr Joanna Skibska. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, co potwierdza duża liczba uczestników.

zobacz galerię >>>

Harmonogram szkoleń prowadzonych w zakresie zarz±dzania zasobami ludzkimi w roku akademickim 2012/2013

Termin

 

Tytuł szkolenia

Prowadz±cy

 

4.12.2012 godz. 9.00- 16.00

BUDOWANIE I WDRAŻANIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU OCEN PRACOWNIKÓW

formularz zgłoszeniowy / program szkolenia / regulamin

 

 

dr Joanna Dzieńdziora

 

4.12.2012 godz. 9.00- 16.00

SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI

formularz zgłoszeniowy / program szkolenia / regulamin

 

 

dr Małgorzata Smolarek

 

19.12.2012 godz. 9.00- 16.00

SYSTEMOWE ZARZˇDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

formularz zgłoszeniowy / program szkolenia / regulamin

 

 

dr Joanna Dzieńdziora

 

19.12.2012 godz. 9.00- 16.00

NOWOCZESNE PLANOWANIE STRATEGICZNE
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

formularz zgłoszeniowy / program szkolenia / regulamin

 

 

dr Małgorzata Smolarek

Miejsce: Uniwersytet ¦l±ski, Rektorat, ul. Bankowa 12, I piętro, sala 29
Czas: od 9.00 do16.00
Ilo¶ć uczestników ograniczona: 20 osób

Opłata za udział w szkoleniu wynosi : 290 PLN

Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Kubica-Czyż
tel. (32) 359 21 74 lub (32) 359 21 75
mail: sekretariat.fundacja@gmail.com

Zobacz relację z konferencji:

"WARTO¦CI HISTORYCZNE SIEMIANOWIC ¦LˇSKICH JAKO ELEMENT MARKETINGU GMINY SIEMIANOWICE ¦LˇSKIE. WYKORZYSTANIE MEDIÓW REGIONALNYCH W BUDOWANIU PUBLIC RELATIONS SAMORZˇDU TERYTORIALNEGO"

Konferencja odbyła się 11.10.2012 r. w Parku Tradycji w Siemianowicach ¦l±skich.

Kliknij tutaj
 

Organizatorem konferencji był dr Zbigniew Widera, Prezes Fundacji U¦.

 W imieniu Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu ¦l±skiego oraz Urzędu Miasta Siemianowice ¦l±skie,

serdecznie zapraszamy na konferencję pt.:

"WARTO¦CI HISTORYCZNE SIEMIANOWIC ¦LˇSKICH JAKO ELEMENT MARKETINGU GMINY SIEMIANOWICE ¦LˇSKIE. WYKORZYSTANIE MEDIÓW REGIONALNYCH W BUDOWANIU PUBLIC RELATIONS SAMORZˇDU TERYTORIALNEGO"

Celem konferencji jest ukazanie warto¶ci historycznych gmin w budowaniu marketingu samorz±du terytorialnego. Szczególn± rolę w tym procesie odgrywa wła¶ciwie realizowana komunikacja społeczna i skuteczny public relations. Poruszan± tematykę uzupełnia aspekt współpracy i wykorzystania mediów regionalnych.

Mechanizmy te zostan± ukazane na przykładzie gminy Siemianowice ¦l±skie, jednak s± one do zastosowania w każdej gminie w odwołaniu do jej własnych warto¶ci.

Konferencja odbędzie się 11 paĽdziernika 2012 r. w Parku Tradycji w Siemianowicach ¦l±skich przy ulicy Orzeszkowej 12, w godzinach od 10.00 do 14.30.

Program konferencji >>

Siemianowickie Centrum Kultury i Fundacja Uniwersytetu ¦l±skiego CITTRFU¦ w Katowicach zapraszaj± 24 paĽdziernika 2012 roku na konferencję pt.:

MOWA DAWNIEJ I DZI¦ – PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA W PRAKTYCE

Konferencja adresowana jest do lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów, neurologów, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, psychologów klinicznych oraz logopedów.

MIEJSCE KONFERENCJI: Park Tradycji, ul. Orzeszkowej 12, Siemianowice ¦l±skie – Michałkowice, Sala widowiskowa.


Program konferencji >>
Formularz zgłoszeniowy >>

Siemianowickie Centrum Kultury i Fundacja Uniwersytetu ¦l±skiego CITTRFU¦ w Katowicach zapraszaj± 21 listopada 2012 roku na konferencję pt.:

DZIECKO O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W PRZEDSZKOLU I SZKOLE – REFLEKSJA HISTORYCZNA I PROBLEMY

Konferencja adresowana jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, logopedów, pedagogów oraz psychologów.

MIEJSCE KONFERENCJI: Park Tradycji, ul. Orzeszkowej 12, Siemianowice ¦l±skie – Michałkowice, Sala widowiskowa.


Program konferencji >>
Miejsce konferencji (mapa dojazdu) >>
Formularz zgłoszeniowy >>

Drużyna golfowa U¦ najlepsza podczas międzynarodowych akademickich mistrzostw Słowacji

Reprezentacja Uniwersytetu ¦l±skiego w składzie: dr Zbigniew Widera (prezes Fundacji U¦), dr hab. Krzysztof Gajdka (absolwent U¦) oraz studenci: Wiktor Widera (Wydział Nauk Społecznych) i Michael Jobczyk (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach) wygrała 15 czerwca 2012 r. II Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji Uniwersytetów w golfie.

Mistrzostwa odbyły się na najtrudniejszym polu golfowym w Europie ¦rodkowo-Wschodniej – Bernolakovo koło Bratysławy. Drużyna Uniwersytetu ¦l±skiego wygrała mistrzostwa Słowacji drugi raz z rzędu.


 

Zobacz pełn± galerię >>

www.kwsa.pl

 

polecamy: Fotograf ¶lubny katowice oraz parking pyrzowice